🍀 Mời người giỏi hơn mình đi ăn.
🍀 Đọc sách thường xuyên, tổng hợp lại và chia sẻ với người khác.
🍀 Học cách bán hàng để biết cách bán ước mơ của mình.
🍀 Đừng tiêu quá đà.
🍀 Học kỹ năng hùng biện, đàm phán.

🍀 Nghèo thì đi ra ngoài nhiều hơn, tiêu tiền cho người khác. Còn giàu thì đi ra ngoài ít hơn, tiêu tiền cho chính mình.
🍀 Đừng để cái tôi trong người níu kèo lại. Nghèo thì tốt với người khác. Giàu để người khác tốt với mình.
🍀 Nghèo thì hào phóng nhưng giàu thì đừng để người ta nhìn thấy mình tiêu tiền.
🍀 Luôn nghiêm khắc với bản thân, luôn học hỏi.